Global Payments Web řešení.

Aplikace GP webpay (dále jen GP webpay) je internetová platební brána, která umožňuje elektronickým obchodům (dále jen e-shop) přijímat platby, uskutečněné platebními kartami asociací VISA, MasterCard a Diners Club, v prostředí sítě Internet.

GP webpay plně podporuje standard 3-D Secure a poskytuje možnost integrovat funkčnost standardního webového rozhraní formou Web Services

Komunikace s GP webpay je zajištěna:

  • on-line formou zaslání administrativního požadavku do GP webpay. Následuje zpracování přijatého požadavku a zaslání výsledku zpracování požadavku.
  • prostřednictvím standardně dodávaného webového rozhraní aplikace. Detailní popis administrace GP webpay je součástí dokumentu – GP webpay - Administrace systému.
  • on-line formou zaslání požadavku na vytvoření objednávky do GP webpay. Následuje zpracování přijatého požadavku a zaslání výsledku zpracování požadavku.

Každou platbu u internetového obchodníka (označeného logem „MasterCard Secure Code“ a/nebo „Verified by Visa“ – v ČR všechny obchody) nově potvrdíte SMS heslem, které vám v průběhu platby zašleme na mobil, jehož číslo si nastavíte při aktivaci služby. 

V platební bráně vyplníte údaje z karty – číslo karty, platnost karty a CVV2/CVC2 a stisknete tlačítko „Zaplatit“. V tomto okamžiku vám se odešle  SMS zpráva s jednorázovým kódem a zobrazí vám okno pro zadání tohoto kódu. Yadejte kód z SMS a stiskněte tlačítko „Odeslat a zaplatit“. Platba poté pokračuje standardním způsobem.

Pokud kód zadáte třikrát chybně nebo pokud vyprší pětiminutový časový limit pro zadání kódu, je transakce ukončena bez zaplacení.

GP WEBPAY – 3-D STANDARD

Vzhledem k možnosti zneužití plateb prostřednictvím platebních karet v prostředí sítě Internet, podporuje GP webpay standard zabezpečení 3-D Secure, definovaný asociacemi VISA a MasterCard, známý též pod značkami „Verified by VISA a MasterCard SecureCode“.Tento standard definuje dodatečný mechanismus pro ověření držitele platební karty a současně poskytuje všem zúčastněným stranám (držitel karty, obchodník, vydavatel karty a zúčtující banka) nesrovnatelně vyšší záruky než je tomu u neautentizovaných plateb.

Při přijetí požadavku na provedení platby platební kartou předává GP webpay požadavek na
prověření autentičnosti držitele karty do 3-D systému asociací VISA a MasterCard, a na základě obdržených výsledků povoluje/zamítá možnost dalšího zpracování objednávky.

3-D systém eliminuje možné pokusy o podvod v případě, kdy držitel karty není úspěšně autentikován (z důvodu chybného zadání autentikačních údajů). V takové transakci se dále nepokračuje. Pokud se během zpracování objednávky zjistí, že vydavatel, anebo držitel karty není zapojen do 3-D systému, GP webpay obdrží informaci o typu a míře ověření. Na základě takto získaných informací, bude podle typu použité platební karty rozhodnuto, zda zpracování bude pokračovat odesláním požadavku do autorizačního centra či nikoliv.